λογοτεχνικοί συλλογισμοί…

…για ιστορίες που έχω διαβάσει:

Μένανδρος, Δύσκολος, (περ. -317)
δημοσιεύτηκε στο SFF.gr, 2016

Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest, Η σημασία να είσαι σοβαρός (1895) [προτείνεται]
δημοσιεύτηκε στο SFF.gr, 2016

Jean Anouilh, Léocadia, Λεοκάντια (1940)
δημοσιεύτηκε στο SFF.gr, 2016

Tennessee Williams, The Milk Train Doesn’t Stop Here Anymore, Ο τελευταίος επισκέπτης (1963)
δημοσιεύτηκε στο SFF.gr, 2016

Rose Reginald, Twelve Angry Men, Οι 12 ένορκοι (1954) [προτείνεται]
δημοσιεύτηκε στο SFF.gr, 2016

Robert Heinlein, Starship Troopers, Οι στρατιώτες του Γαλαξία (1959)
δημοσιεύτηκε στο SFF.gr, 2015

Philip K. Dick, The Man in the High Castle, Ο άνθρωπος στο ψηλό κάστρο (1962) [προτείνεται]
δημοσιεύτηκε στο SFF.gr, 2016

Ursula Le Guin, Four Ways to Forgiveness, Συγχώρεση & προδοσίες (1994) [προτείνεται]
δημοσιεύτηκε στο SFF.gr, 2014

Peter Handke, Kaspar, Κάσπαρ (1967) [προτείνεται]
δημοσιεύτηκε στο SFF.gr, 2016

Joe Haldeman, All My Sins Remembered, Θυμάμαι τις αμαρτίες μου (1977)
δημοσιεύτηκε στο SFF.gr, 2016

Dan Simmons, Hyperion, Υπερίων (1989) [προτείνεται]
δημοσιεύτηκε στο SFF.gr, 2015

Andrzej Sapkowski, Ostatnie życzenie, Η τελευταία ευχή (1993)
δημοσιεύτηκε στο SFF.gr, 2015

Phil & Kaja Foglio, Agatha Heterodyne and the Airship City (2004)
δημοσιεύτηκε στο SFF.gr, 2016

Phil & Kaja Foglio, Agatha Heterodyne and the Monster Engine (2004)
δημοσιεύτηκε στο SFF.gr, 2016

Θανάσης Πέτρου, Ο τυμπανιστής και οι φίλοι του (2008)
δημοσιεύτηκε στο SFF.gr, 2016

Περικλής Μποζινάκης, Η άβυσσος πίσω από την πόρτα (2015)
δημοσιεύτηκε στο SFF.gr, 2015

Ken Follett, Winter of the World, Ο χειμώνας του κόσμου (2012)
δημοσιεύτηκε στο SFF.gr, 2016

Ατρέας Λιμβρός, Ἑν ἀρχῇ ἦν ὁ λοιγός (2014)
δημοσιεύτηκε στο SFF.gr, 2016

αρχική σελίδα
οι ιστορίες
λίγα λόγια…
σχέδια
σελίδες από μια βιβλιοθήκη που ψαύει τη λίμνη Μνημοσύνη
τετράδιο αναγνωστών
συνδέσεις

Advertisements