λογοτεχνικοί συλλογισμοί…

…για ιστορίες που έχω διαβάσει:

Μένανδρος, Δύσκολος, (περ. -317)
δημοσιεύτηκε στο SFF.gr, 2016

Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest, Ο Σοβαρότατος Κύριος Ερνέστος (1895) [προτείνεται]
δημοσιεύτηκε στο SFF.gr, 2016

Jean Anouilh, Léocadia, Λεοκάντια (1940)
δημοσιεύτηκε στο SFF.gr, 2016

Tennessee Williams, The Milk Train Doesn’t Stop Here Anymore, Ο Τελευταίος Επισκέπτης (1963) [μακριά]
δημοσιεύτηκε στο SFF.gr, 2016

Rose Reginald, Twelve Angry Men, Οι 12 Ένορκοι (1954) [προτείνεται]
δημοσιεύτηκε στο SFF.gr, 2016

Robert Heinlein, Starship Troopers, Οι Στρατιώτες του Γαλαξία (1959) [μακριά]
δημοσιεύτηκε στο SFF.gr, 2015

Philip K. Dick, The Man in the High Castle, Ο Άνθρωπος στο Ψηλό Κάστρο (1962) [προτείνεται]
δημοσιεύτηκε στο SFF.gr, 2016

Ursula Le Guin, Four Ways to Forgiveness, Συγχώρεση & Προδωσίες (1994) [προτείνεται]
δημοσιεύτηκε στο SFF.gr, 2014

Peter Handke, Kaspar, Κάσπαρ (1967) [προτείνεται]
δημοσιεύτηκε στο SFF.gr, 2016

Joe Haldeman, All My Sins Remembered, Θυμάμαι τις Αμαρτίες Μου (1977)
δημοσιεύτηκε στο SFF.gr, 2016

Dan Simmons, Hyperion, Υπερίων (1989) [προτείνεται]
δημοσιεύτηκε στο SFF.gr, 2015

Andrzej Sapkowski, Ostatnie Życzenie, Η Τελευταία Ευχή (1993)
δημοσιεύτηκε στο SFF.gr, 2015

Phil & Kaja Foglio, Agatha Heterodyne and the Airship City (2004)
δημοσιεύτηκε στο SFF.gr, 2016

Phil & Kaja Foglio, Agatha Heterodyne and the Monster Engine (2004)
δημοσιεύτηκε στο SFF.gr, 2016

Θανάσης Πέτρου, Ο Τυμπανιστής και οι Φίλοι Tου (2008)
δημοσιεύτηκε στο SFF.gr, 2016

Περικλής Μποζινάκης, Η Άβυσσος Πίσω από την Πόρτα (2015)
δημοσιεύτηκε στο SFF.gr, 2015

Ken Follett, Winter of the World, Ο Χειμώνας του Κόσμου (2012)
δημοσιεύτηκε στο SFF.gr, 2016

Ατρέας Λιμβρός, Ἑν Ἀρχῇ Ἦν ὁ Λοιγός (2014)
δημοσιεύτηκε στο SFF.gr, 2016

αρχική σελίδα
οι ιστορίες
λίγα λόγια…
σχέδια
σελίδες από μια βιβλιοθήκη που ψαύει τη λίμνη Μνημοσύνη
Myyst’s Adventures in Wonderland
τετράδιο αναγνωστών
συνδέσεις